Put svjetla u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu

U Domu hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“ u Rimu 15. veljače 2008. blagoslovljen je i postavljen Put svjetla. Ova suvremena pučka pobožnost nastavlja se na Križni put, a prikazuje četrnaest otajstava Isusova života od Uskrsnuća do Duhova.

Četrnaest umjetničkih slika od kojih svaka prikazuje po jedno otajstvo Puta svjetla izradio je poznati akademski slikar Anto Mamuša iz Novoga Travnika. Slike je umjetnik radio tijekom veljače 2008. u samom Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu kojemu su i namijenjene. Postaje Puta svjetla postavljene su na izlazu iz kapelice uz stubište te tako podsjećaju hodočasnika na bogatstvo darova milosti, svjetla, ljubavi i nade Uskrsloga Krista kojega vjernik susreće u Euharistiji i koji ga prati na njegovom zemaljskom putovanju prema vječnoj domovini. Direktorij o pučkoj pobožnost i liturgiji Zbora za bogoštovlje 2002. godine, u broju 153. opširnije tumači i preporuča ovu novu pobožnost.


Anto Mamuša, akademski slikar

UVODNA MOLITVA


Život je neprekidni hod. U tom hodu nikada nismo sami. Uskrsnuli Isus obećao je svojim učenicima: „Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.“ (Mt 28, 20). Naš je život hod prema Uskrsnuću. Ovdje smo se okupili braćo i sestre, da s osjećajima duboke zahvalnosti Bogu razmišljamo o velikom daru Isusova uskrsnuća koje nam daje sigurnu nadu u naše uskrsnuće. Kršćanski život duboko je obilježen vazmenim otajstvom. U Kristovo ime smo kršteni, s njime smo suukopani u smrt i s njime smo suuskrsnuli u novinu života. Put svjetla nam dopušta dodirnuti radost susreta s Uskrsnulim Isusom koju su doživjeli njegovi sljedbenici koji su u nj povjerovali.

Pomolimo se. Ulij u nas, nebeski Oče, svoga Duha svjetla da možemo shvatiti otajstvo uskrsnuća tvoga Jedinorođenca te da svojim životom u njemu sudjelujemo. Udijeli nam svoju milost i snagu da u današnjem svijetu svjedoci budemo Isusa raspetoga i uskrsloga. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Gospodin slavno uskrsnu, Aleluja, aleluja.

Na ljudsku sreću beskrajnu, Aleluja, aleluja.

On slavno svrši ljuti boj. Aleluja, aleluja.

Od grijeha spasi narod svoj. Aleluja, aleluja.


PRVA POSTAJA


1-Uskrsnuce


ISUS JE USKRSNUO OD MRTVIH


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

“Po suboti u osvit prvoga dana u tjednu dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen, sjede na nj i progovori ženama. Ne bojte se. Znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 1-7)

Poslije čekanja u tami dođe svjetlost. Nakon tamne noći prasnula je zora, jedina, prva i prava od svih zora, zora Uskrsnuća, početak dana što nikada nema zalaska. Početak novoga čovjeka, jučer raspetoga danas Uskrsla da živi vječno. To je početak i novoga, pobožanstvenjenoga čovječanstva. Oduvijek je čovjek čekao tu vijest. Smrt je nestala. Tà, koja bi nam vijest bila radosnija od ove: smrt nema posljednju riječ, jer se Krist pobjednik vratio iz svijeta mrtvih i ušao u vječnost. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, pobjedniče nad grijehom i smrću, poslušaj naše molitve. Kao što si učvrstio vjeru svojih učenika, tako daj da i mi pobijedimo zavodljivosti staroga svijeta. Svojim si Uskrsnućem pobijedio smrt i nama otvorio vrata vječnoga života. Udijeli nam svoju uskrsnu milost da pobjeđujemo s tobom svako zlo kako bismo s tobom mogli ući u vječno uskrsno slavlje koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Zora nebom zarudjela, pjesme svud se ore sada;

svijet je radost obuzela, strah u paklu silan vlada.

Aleluja, aleluja!


DRUGA POSTAJA


2-Petar i Ivan na grobu


PETAR I IVAN TRČE NA PRAZAN GROB


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Dođe Marija Magdalena učenicima i reče: ‘Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.’ Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno. Kad stigoše Petar uđe u grob i ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj. Oni doduše još ne upoznaše pisma da Isus treba od mrtvih ustati.“ (Iv 20, 1-7)

Koliko trčanja nakon otkrića praznoga groba. Marija Magdalena, žene, Petar, Ivan, učenici iz Emausa, apostoli, svi trče… S Isusovim uskrsnućem zapčinje jedno trčanje, gibanje, dinamika, među ljudima, u čovječanstvu, u povijesti koje se ne će zaustaviti sve do kraja svijeta. Isusova radosna vijest Evanđelja snagom uskrsnoga otajstva širi se i čini da misionari idu na sve strane svijeta i naviještaju svim ljudima Isusa raspetoga i uskrsloga. Isus je uskrsnuo da bismo mi trčali prema Bogu, prema susretu s Uskrslim Kristom.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste ti si svojoj Crkvi povjerio zadaću da svijetu naviješta tvoje slavno uskrsnuće. Udijeli i nama svojim vjernima da živimo život uskrsnulih kako bismo se tebi pridružili u nebeskom blaženstvu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Eto slavan kralj pobjede, groba tamnog iz dubine,

na slobodu svijet izvede, na nov život u visine.

Aleluja, aleluja!


TREĆA POSTAJA


3-Ukazanje Mariji Magdaleni


USKRSNULI ISUS UKAZUJE SE MARIJI MAGDALENI


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

Marija Magdalena došla je na grob i plakala. Ukaže joj se Isus, a ona nije znala da je to on. Isus je upita: „Ženo, zašto plačeš.“ Misleći da je vrtlar ona ga upita gdje je Isusovo tijelo. Isus joj reče „Marijo“ a ona ga u taj čas prepozna. Potom joj Isus reče da ode i pođe učenicima i javi im: „Uzlazim Ocu svome i Ocu vašemu, Bogu svome i Bogu vašemu.“ Ode Magdalena i navijesti učenicima: Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao. (Iv 20, 16-18)

Marija Magdalena bila je prva kojoj se Isus ukazao. Obraćena velika grešnica! Uskrsli Isus donosi nadu i novi život dušama koje su se pokajale za svoj grešni život, obratile se i pomirile s Bogom. Obraćena grešnica našla se dostojnom da prva ugleda Isusa i bude njegov svjedok. Dapače postala je prva koja je radosnu vijest uskrsloga Isusa navijestila apostolima. Postala je apostol apostola! Kao Magdalena, i svaka žena treba naviještati uskrsloga Isusa najprije u svojoj obitelji a potom i u svojoj okolini.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, mi te vjerom tražimo i u vjeri nalazimo. Kad te nađemo daj da budemo hrabri navjestitelji tvoga uskrsnuća svima našim bližnjima te da jednom ugledamo ljepotu tvoga lica. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Grob kamenit danju, noću, čuvali su zalud ljudi;

on iz groba svojom moću, uskrsnu da smrti sudi.

Aleluja, aleluja!


ČETVRTA POSTAJA


4-Ukazanje dvojici ucenika na putu za E.


USKRSLI ISUS S UČENICIMA PUTUJE U EMAUS


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Dvojica učenika istoga su dana putovala u selo koje se zove Emaus. I dok su razgovarali približi im se Isus, ali ga oni nisu prepoznali. Kad su mu ispričali što se dogodilo s njihovim učiteljem on im reče: ‘Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?’ Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu.“ (Lk 24, 13-27)

Isus je i naš suputnik na životnom putu. Prati nas preko svoje svete Crkve, preko svećenika. Treba ga samo znati prepoznati. Nakon susreta s Isusom dvojica će učenika kasnije reći: „Nije li gorjelo srce naše dok nam je tumačio Pisma?!“ Treba se otvoriti i slušati njegovu Riječ. Čitajući Božju riječ zapisanu u Bibliji pripremit ćemo svoju dušu za susret s njime da ga prepoznamo i primimo po Euharistiji u naša srca.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, kao što su te pažljivo slušali učenici dok si im tumačio Pisma, prosvijetli i zapali naša srca svojom Riječju da je shvatimo, da nas ona hrani i ohrabruje na našem zemnom putovanju. Vodi naše korake da te jednoga dana susretnemo u nebeskoj slavi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Anđeo nam pjeva mio: dosta jada, dosta suza.

Isus vas je izbavio iz đavolskih strašnih uza.

Aleluja, aleluja!


PETA POSTAJA


5-Isus se objavljuje u Emausu


USKRSNULI ISUS OBJAVLJUJE SE U LOMLJENJU KRUHA


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Vratiše se u Jeruzalem i javiše apostolima da im se Isus ukazao.“ (Lk 24, 30-31).

Kad su učenici učinili gestu ljubavi i stranca koji ih je pratio pozvali u svoje društvo da ne ide sam, Isus im se objavio. Dvojica učenika iz Emausa čineći gestu ljubavi prema nepoznatom strancu pripremili su se na najviše iskustvo ljubavi, na susret s Kristom u Euharistiji. Svaki puta kad otvorimo vrata svoga srca za druge Bog nam otvara vrata svoga milosrđa. Ova večera, prva nakon Isusove Posljednje večere, navještaj je i predokus vječne večere u Kraljevstvu nebeskom.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste u Emausu si lomio kruh za one koji su izgubili svaku nadu. Daruj nam ljubav da znademo prepoznati potrebe bližnjega poput dvojice učenika kako bismo tebe prepoznali u Euharistiji. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Pobjedniče Kralju Kriste, vijek nam budi u pomoći.

Sačuvaj nam duše čiste, ah oprosti našoj zloći!

Aleluja, aleluja!


ŠESTA POSTAJA


6-Isus se ukazuje ucenicima


USKRSNULI ISUS UKAZUJE SE UČENICIMA


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: Mir vama! Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me! Rekavši to pokaza im ruke i noge. A oni od radosti još ne vjerovahu nego se čudom čuđahu.„ (Lk 24, 36-39)

Isus apostole postupno vodi od nevjerovanja do vjere. „Opipajte me i vidite ja sam“, rekao je. Evanđelist Ivan će reći kasnije u svojoj poslanici: Što vidjesmo i ruke naše opipaše o Riječi Životu – što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, u svojoj si nam Muci pokazao strpljenje u šutnji, a sada nam pokazuješ strpljenje u otvaranju naših srdaca. Podari nam ljubav koja zna čekati; ispuni nas svojim Duhom da bismo bili znakovi koje svijet traži da bi prihvatio tvoju istinu i tvoje spasenje. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Na čast uskrsnuloga Sina Oca vječnoga.

Veseo glas uzdignimo te Isusa dičimo!

Ale, aleluja! Ale, aleluja!


SEDMA POSTAJA


7-Isus daje vlast otpustanja grijeha


ISUS DAJE APOSTOLIMA VLAST OPRAŠTANJA GRIJEHA


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: Mir vama! (…) Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.“ (Iv 20, 19.21-23)

Prvi dar Krista Uskrsloga na sam dan njegova uskrsnuća bio je najprije dar mira, a potom dar Duha Svetoga. I onda veliki i najveći dar, primjena plodova Isusova djela spasenja – vlast opraštanja grijeha. Došao je da odlutale grešnike privede natrag u kuću Očevu po daru pomirenja i opraštanja. Taj će se dar u svoj svojoj snazi javno očitovati kada Duh Sveti u vidljivom obliku bude sišao nad apostole.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, tvoj je prvi dar nakon Uskrsnuća bio dar Duha Svetoga, dar ljubavi koja povezuje Oca i Sina. Snagom Duha Svetoga nama se opraštaju grijesi i pomirujemo se s Ocem. Daj da taj dar znademo cijeniti i često ga primjenjivati u našem životu. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Uskrsnuvši preslavno spasi ljudstvo nevoljno.

Radujte se kršćani, jer nas Isus obrani.

Ale, aleluja! Ale, aleluja!


OSMA POSTAJA


8-Ispovjest Nevjernog Tome


USKRSNULI ISUS UTVRĐUJE VJERU TOME APOSTOLA


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Ali Toma zvani Blizanac ne vjerujući onima koji su Isusa vidjeli reče: ‘Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala ne ću vjerovati.’ Nakon osam dana reče Isus Tomi: „Prinesi prst svoj ovamo i pogledaj mi ruke. Ne budi nevjeran nego vjeran.“ Odgovori Toma: ‘Gospodin moj i Bog moj.’ Reče mu Isus: ‘Budući da si me vidio povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe a vjeruju.’„ (Iv 20, 20-28)

U ovom je ukazanju Isus proglasio posljednje blaženstvo Novoga zavjet, blaženstvo onih koji vjeruju premda ne vide. Ono što nam Bog obećava je tako veliko i divno da to ipak moramo nekako zaslužiti. A to je u prvom redu život po vjeri: vjerujem premda ne vidim. To će biti prva naša zasluga preda Bogom koju će Bog nagraditi tj. koliko smo vjerovali u njega i njemu – ali uvijek u zajedništvo s njegovom Crkvom.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, Spasitelju naš, zajedno s apostolom Tomom, možemo govoriti premda te ne vidimo: Gospodin moj i Bog moj! Umnoži našu vjeru kao temelj našega života, učvrsti pouzdanje kao cvijet i vjernost kao njegov plod. Ulij u nas svjetlo kojim ćemo te prepoznati u svakome čovjeku koji nosi znakove tvoje Muke da možemo postići blaženstvo koje obećavaš onima koji ne vide a vjeruju i po vjeri žive. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Isukrst nam slavni, uskrsnu u mrak tamni.

I žalosti minu dan radosti sinu. Aleluja, aleluja.


DEVETA POSTAJA


9-Cudesan ribolov


USKRSNULI ISUS UKAZUJE SE APOSTOLIMA NA TIBERIJADSKOM JEZERU


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

Isus se ponovno ukazao apostolima na Tiberijadskom jezeru kad su išli ribariti.“Kad je već svanulo, stade Isus na obali, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: Dječice, imate li što za jelo? Odgovoriše mu: Nemamo. A on im reče: Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe.“ (Iv 21, 4-7).

Isus je tražio za jesti premda je bio već uskrsnuli i nije imao potrebu za fizičkom hranom. Ali s ljudima želi dijeliti njihove potrebe i sudjelovati u njihovoj svakodnevnoj gozbi. Čudesni ribolov je veliki znak. Na Isusovu riječ odsada će apostoli loviti ljude u mrežu Kraljevstva Božjega. 153 ribe koliko su ulovili jest znak da su u ono vrijeme ljudi poznavali toliko vrsta riba a to znači potpunost, tj. svi su narodi pozvani da uđu u Kraljevstvo Božje.

Pomolimo se. Gospodine Isuse, očituješ se u jednostavnim gestama svakodnevnoga života, na obalama naših poslova. Pomozi nam da uvijek budemo poslušni tvojoj riječi i da na tvoju riječ bacamo mreže našega života jer nam ti garantiraš uspjeh te da svjedočimo za tebe. Po Kristu Gospodinu našemu.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Dan je sad veselja, dan je Spasitelja.

Hvalu svi mu dajmo, radosno pjevajmo.

Aleluja, aleluja.


DESETA POSTAJA


10-Petrov primat


USKRSNULI ISUS DAJE PRVENSTVO APOSTOLU PETRU


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: Šimune Ivanov ljubiš li me više nego ovi? On odgovori. Da Gospodine ti znadeš da te volim. Odgovori mu Isus pasi ovce i jaganjce moje.“ (Iv 21, 17)

Tri puta je Isus od Petra tražio potvrdu njegove privrženosti i ljubavi. Bilo je potrebno da tako nadoknadi kad ga je tri puta zatajio. Isus tako Petru predaje vrhovnu vlast u Crkvi, postavlja ga za svoga zamjenika i namjesnika. On od sada postaje Petar stijena na kojoj će počivati Isusova Crkva utemeljena na Petru koju je Isus osnovao. Petrov primat jest primat u prvom redu primat ljubavi i služenja, a ne svjetovnoga vladanja. Zato se svaki Petrov nasljednik tj. rimski biskup Papa zove sluga slugu Božjih.

Pomolimo se. Uskrsli Isuse, apostolu Petru povjerio si vrhovnu vlast u Crkvi. A prije si rekao tko vas sluša mene sluša. Daj nam savjesno slijediti i slušati naučavanje njegovih nasljednika, rimskih biskupa, jer nam preko njih ti govoriš. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Na Uskrsa dan toga. Sina Boga živoga.

Veseo glas uzdignimo, ter Isusa dičimo.

Ale, aleluja. Ale, aleluja.


JEDANAESTA POSTAJA


11-Isus salje apostole


USKRSNULI ISUS POVJERAVA APOSTOLIMA SVEOPĆE POSLANJE


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. On im reče: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo – ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“ (Mt 28, 18-20)

Na Galilejskom brdu Isus svečano otvara novu povijest. Kao što je na gori blaženstava izložio nova životna pravila, tako danas na Galilejskoj gori apostoli primaju naredbu da obnove svijet. Tu sada započinje nova era čovječanstva. Evangelizacija. Svi smo pozvani biti dionici toga misionarskoga poslanja cijele Crkve. Ali u tome nismo sami jer Isus je rekao: Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta! Riječi su to koje nas ohrabruju i tješe, a najviše se ostvaruju u Euharistiji.

Pomolimo se. Gospodine Isuse svojoj si Crkvi povjerio poslanje naviještanja Evanđelja po svemu svijetu. Kao članovi Crkve i mi smo pozvani biti tvoji svjedoci i naviještati radosnu vijest svakome koga susretnemo. Pomozi nam da to poslanje ispunimo koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Slava pobjeditelju, našemu Spasitelju.

Veseo glas uzdignimo, ter Isusa dičimo.

Ale, aleluja. Ale, aleluja.


DVANAESTA POSTAJA


12-Uzasasce-jpg


USKRSNULI ISUS UZLAZI NA NEBO


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

Isus je poveo svoje učenike na Maslinsku gore i prije nego je uzašao na nebo reče im: Primit će snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Kada to reče podiže se njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. (Dj 1, 9)

Uskrsli Isus uzlazi u stanje beskonačnoga, vječnoga života. Odlazi u nebo da od Boga primi svu vlast na nebu i na zemlji. Isus se ne će više ukazivati, ali on ostaje prisutan u svojoj Crkvi na svakom mjestu. Upravo ta činjenica da od sada postaje nevidljiv, omogućuje mu da bude svagdje i na svakom mjestu prisutan. U vjeri ga nalazimo u svakoj crkvi ali i u svakom našem bližnjem. „Bit ćete mi svjedoci“ najvažnije su riječi koje Isus reče apostolima na oproštaju i time je ponovio poslanje koje im je predao da naviještaju Evanđelje svemu svijetu.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste ostao si među nama nazočan, ali nevidljiv da te u vjeri nalazimo na svakome mjestu. Otišao si nam pripraviti mjesto. Daj da nam oči budu usmjerene tamo gdje su prave i vječne radosti te da budemo tvoji vjerni i neustrašivi svjedoci do kraja života. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Na nebu zora rudi, aleluja

i zemlju od sna budi, aleluja.

Oj pjevaj, kliči u sav glas,

iz groba usta Isus spas, Aleluja, aleluja!


TRINAESTA POSTAJA


13-Cekanje Duha Svetoga


APOSTOLI S MARIJOM ČEKAJU SILAZAK DUHA SVETOGA


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

Nakon Isusova Uzašašća apostoli se vratiše s Maslinske gore u Jeruzalem. „Svi bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom u iščekivanju Isusova obećanja, Duha Svetoga.“ (Dj 1, 12.14)

Ovdje se sada rađa Crkva. Isusova Majka je prisutna. Za veliki dar Božji treba se pripremiti, treba ga izmoliti od Boga . Tih devet dana to je bila prva molitvena Devetnica i postala je prauzor svih naših devetnica. Za velike darove treba se pripremiti. Uskrsna zajednica se okuplja u ime Uskrsloga Krista u očekivanju Duha svetoga koji obnavlja lice zemlje.

Pomolimo se. Gospodine u zajedništvo s Tvojom Majkom Marijom i apostolima i mi molimo za dar tvojega Duha. Pošalji nam ga da nas ispuni svojom snagom i svojom ljubavlju te budemo tvoji hrabri svjedoci uvijek i posvuda.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Nek’ svemir pjesmom ječi, aleluja.

U slavu vječne riječi, aleluja.

O kralju slave hvala ti!

Jer smrt i pako svlado si. Aleluja, aleluja!


ČETRNAESTA POSTAJA


14-Silazak Duha Svetoga


USKRSNULI ISUS ŠALJE APOSTOLIMA OBEĆANOGA DUHA SVETOGA


Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

Jer si nam svojim uskrsnućem darovao božanski život.

„Na dan Pedesetnice svi bijahu zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga.“ (Dj 2, 2-4)

S darom Duha Svetoga dovršava se Isusovo vazmeno otajstvo i započinje hod Crkve kroz povijest. Zato na Duhove slavimo rođendan Crkve, zajednice Isusovih vjernika. Duh je Sveti ljubav koja povezuje Oca i Sina. I ta je božanska ljubav sada izlivena u nas, te po njoj ulazimo u veliko zajedništvo ljubavi Presv. Trojstva.

Pomolimo se. Gospodine Isuse, koji si nam u svojoj dobroti poslao Duha Svetoga, veliki Očev i tvoj dar, vašu ljubav koja nas uvodi u obitelj Presv. Trojstva, molimo te da se uvijek odazivamo poticajima Tvoga Duha, da postanemo hrabri i neustrašivi tvoji svjedoci u današnjem svijetu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Uskrsli Isuse, učini nas svjedocima svoga uskrsnuća.

Da budemo dostojni vječnoga života!

Reci svakom koga znaš, aleluja, ustao je Gospod naš, aleluja.

Silu smrti svlada on, Spasitelj naš i naš Bog aleluja.

U tom znaku živimo, aleluja, pobjedi se nadamo, aleluja.


ZAVRŠNA MOLITVA


Gospodine Isuse, obavili smo pobožnost Puta svjetla kroz koju smo razmatrali tvoju slavnu pobjedu nad grijehom i smrću. Hvala ti što si za nas trpio, umro i uskrsnuo, što si nam svojim uskrsnućem otvorio vrata vječnoga života. Pomozi nam da živimo dostojno krsnoga poziva te budemo hrabri svjedoci tvoga uskrsnuća i navjestitelji tvoje radosne vijesti. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Kraljice neba, raduj se, aleluja.

Jer kog si dostojna bila nosit, aleluja.

On uskrsnu kako reče, aleluja.

Moli se za nas Bogu, aleluja.


Priredio: dr. sc. Božidar Nagy, SJ