NOVI VITRAJI U KAPELI DOMA

Vertate Madonna Assunta-2-1 lightbox Krajem 2011. god. kapela Doma hrvatskih hodočasnika u Rimu ukrašena je s tri velika vitraja koji prikazuju proglašenje dogme o Marijinom uznesenju na nebo. Vitraje je darovala središnja isusovačka rimska crkva Al Gesu zajedno Marijinom kongregacijom plemića u čijoj su se kapeli do nedavno nalazili. Činjenica da se na jednom od vitraja nalazi hrvatski franjevac, teolog fra Karlo Balić, koji je bio član papinske komisije za pripremu proglašenja dogme o Marijinom uznesenju, bila je razlog zašto su ovi vitraji poklonjeni Domu hrvatskih hodočasnika.

Ova tri vitraja načinjena su 1960. god. u povodu proslave desete obljetnice proglašenja dogme o Uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo.

Na prvom vitraju prikazan je Papa Pio XII. Okružen je članovima pripremne teološke komisije koja je zajedno s Papom pripremala proglašenje ove dogme. S lijeve strane, kao član komisije,  nalazi se o. KARLO BALIĆ, (1899.-1977.) hrvatski franjevac, veliki teolog i mariolog, koji je dugo živio u Rimu, i koji je imao posebnu ulogu u pripremi proglašenja dogme.

Na drugom vitraju promatramo nebesku slavu Blažene Djevice Marije na nebo uznesene.

Treći vitraj prikazuje sam svečani čin proglašenja dogme u Rimu na blagdan Svih Svetih, 1. studenog 1950. g. Vitraji su bili načinjeni za „Capella dei nobili“ (Kapela rimskih plemića) koja se nalazi u sklopu glavne isusovačke crkve Al Gesù u Rimu. Zbog preuređenja kapele vitraji više nisu bili potrebni pa ih je pl. Francesco Pacelli, pranećak Pape Pija XII., predsjednik Marijine kongregacije plemića koja je vlasnik kapele i vitraja, zajedno s p. Danielom Libanorijem, SJ, rektorom crkve Al Gesù, velikodušno poklonio 2011. g. za kapelu  Doma hrvatskih hodočasnika u Rimu. Autor vitraja je Lorenzo Cesanelli, a izrađeni su u radionici Vetrate d' Arte Aldo Belincampi u Rimu.

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

Za hrvatske vjernike posebno je važna činjenica da je u teološkim pripremama za proglašenje dogme o Gospinu uznesenju sudjelovao istaknuti hrvatski teolog i mariolog o. fra KARLO BALIĆ što je i ovjekovječeno na prvom vitraju.